Při výstavbě optických sítě se v zásadě rozhoduje mezi dvěma základními typy vláken. Na výběr máte jednovidové vlákno (Singlemode) nebo mnohovidové vlákno (Multimode). Každé z těchto typů je vhodné pro jiný typ instalace. Samotný název singlemode a multimode může být pro mnohé zavádějící a i mnoho IT specialistů netuší co se těmito pojmy myslí.

Jeden příklad za všechny. Zkušený IT manager se mnou diskutoval výstavbu menší optické sítě. Záhy mi bylo jasné, že se v optoelektronice příliš neorientuje. Prohlásil “použijeme všude multimodové vlákno, protože multimodem přeneseme více dat”. Tento IT manager byl daleko od pravdy. Jeho představa, že něco multi přenese multikrát více dat je mylná. 

 

Rozdíl mezi Singlemode a Multimode vláknem

Optické vlákno se skládá z optického jádra a optického pláště. Světelný paprsek generovaný LED nebo laserovým vysílačem se naváže do jádra a pouze jádrem se šíří paprsek k přijímači. Paprsek, který se dostane do pláště, například kvůli ohybu, se do jádra již nikdy zpět nenaváže.

Právě velikost jádra definuje singlemode nebo multimode. Pro oba typy je velikost pláště stejná. Je to 125um. Nicméně jádro je pro:

Singlemode – 9um

Multimode – 50um nebo 62,5um

typy optických vláken

 

Co je to optický vid, optický mód (optical mode)?

Optický vid, popř. optický mód (optical mode) je označení pro světelný paprsek, který se šíří přenosovým prostředím. V našem případě optickým vláknem. Paprsek lze vyjádřit jako kombinaci vidů. Záleží na fyzikálních vlastnostech optického vlákna, jaký počet vidů se optickým jádrem může šířit. Jak už název napovídá singlemode přenese pouze jeden vid (mode). Zatímco širší průměr jádra u mnohovidového (multimode) vlákna přenese vidů více než jeden.

mnohovidové vlákno a jednovidové vlákno

 

Když je to multimode, tak proč nepřenesu více dat? Proč nemá IT manager pravdu?

Jak zničit SFP modul, aneb jak síťový inženýr připojuje optický kabel

U mnohovidový (multimode) vláken vzniká jev, který se nazývá módová disperze. Každý z vidů se šíří jádrem vlákna jinou dráhou, což má za následek, že dané vidy dorazí do cíle (k přijímači) v jiném čase. Vznikne rozptyl, tedy rozdíl v šířce pulzu na vysílací a na přijímací straně. Pulz se ve vlákně natáhne. Kvůli natažení pulzu detektor nedokáže přesně rozlišit úrovně jedničky a nuly, které byly vysílány. Proto se vzorkovací frekvence musí snížit tak, aby detektor rozeznal jednotlivé úrovně signálu. Toto vede ke snížení přenosové rychlosti neboli ke snížení počtu přenesených dat za jednotku času.

Tento jev nastává pouze u mnohovidových vláken. U jednovidových vláken z principu tento jev není a tím pádem nedochází k rozšiřování pulzů. Detektor tak dokáže rozlišit více pulzů za jednotku času. Přenosová rychlost je vyšší a proto singlemode přenese i více dat.

 

Závěrem – Zapomeňte na pravidlo, že šéf má vždy pravdu

Až vám bude vedoucí, IT manager nebo kdokoliv jiný tvrdit, že pro výstavbu vysokorychlostní optické sítě se použijí mnohovidová vlákna, zastavte ho a vysvětlete mu, proč je jeho myšlenka mylná. Za všechno může módová disperze, která snižuje přenosovou rychlost. Navíc čím delší vzdálenost, tím širší pulz a tím nižší přenosová rychlost.

 


Svařování optiky – Svaříme singlemode i multimode

Důvodů pro vybudování sítě na jednovidových nebo mnohovidových může být mnoho. Nicméně vždy musí být tyto vlákna zakončeny optickým konektorem. Optické konektory spojíme s vaší sítí pomocí optických svárů, což je spoj s minimálním vložným útlumem. Svaříme pro Vás jak Singlemode, tak multimode.

Neváhejte požádat o nezávaznou cenovou kalkulaci.

Rychlá poptávka

 


zdroj obrázků:

https://www.bt-pon.com/

https://www.blackbox.co.uk/